Vänd dig till ett Auktoriserat Bilglasmästeri.

När du vänder dig till ett auktoriserat bilglasmästeri kan du vara fullständigt trygg. Vi är specialister på alla typer av bilglasarbeten och sätter alltid kundens säkerhet först.
Ett auktoriserat bilglasmästeri har utbildad personal och besiktigas utifrån hårda auktorisationskrav av det oberoende kontrollorganet Dekra. Det är bransch- och arbetsgivarorganisationen Glasbranschföreningen som sedan 1994 står bakom och administrerar auktorisationen.

Specialister på bilglas

Auktoriserade bilglasmästerier är specialister på bilglas. Vi har den främsta kompetensen att utföra bilglasbyten och bilglasreparationer på alla fordon.

Högklassig och snabb service

Inga andra verkstäder kan mäta sig med oss när det handlar om att få arbetet
gjort så snart behovet uppstår. Detta tack vare att vi är specialiserade på bilglasarbeten
med snabba distributionskedjor. Ofta kan du få din bil redan samma dag.

Sätter säkerheten först

Ett auktoriserat bilglasmästeri garanterar ett fackmannamässigt montage av
vindrutan och tar fullt ansvar för att det är rätt material och härdningstid.
Auktorisationen förnyas varje år, vilket innebär att vi årligen visar att vi lever upp
till alla regler och krav.
Vänd dig till ett Auktoriserat Bilglasmästeri

Utbildad personal

För att bli auktoriserad ställs höga krav på utbildning. Vi utbildar oss kontinuerligt
för att vara uppdaterade på det senaste gällande material, montage och säkerhet.

Kontrolleras av Dekra

Det oberoende kontrollorganet Dekra genomför granskningar av samtliga enheter
för att säkerställa att de uppfyller alla auktorisationskrav. Det finns också en auktorisationsnämnd
som genom besiktningar, stickprovskontroller och utbildningar
ansvarar för att regelverket efterföljs.

Garanti på utfört arbete

Vi garanterar alltid att det arbete vi utför återställer bilen, både säkerhetsmässigt
och utseendemässigt, till det ursprungliga. Skulle ändå något fel uppstå åtgärdas
detta snabbt och kostnadsfritt.

Samverkar med försäkringsbolag

Auktoriserat Bilglasmästeri har ett nära samarbete med försäkringsbolagen och
garanterar effektiv och korrekt hantering av försäkringsärenden. Vi samarbetar
också med Trafikverket och Transportstyrelsen i olika projekt.

Följer kollektivavtal

Alla auktoriserade bilglasmästerier följer kollektivavtal. Det innebär bland annat
att vi har bra villkor för alla medarbetare och att vi verkar för en sund konkurrens
på marknaden.

Arbetar för högre trafiksäkerhet

Slitna vindrutor orsakar trafikolyckor och ökar riskerna i trafiken. Auktoriserade
bilglasmästerier verkar för att regeringen ska ställa krav på att effektiv mätutrustning av vindrutans slitage ska finnas på alla bilbesiktningsanläggningar.

Allt glas återvinns

Glas är ett miljövänligt material som kan återvinnas helt och hållet. Alla auktoriserade bilglasmästerier återvinner bilglaset och följer myndigheternas krav gällande deponering av miljöfarligt avfall.

Dokument

Ladda ner som dokument ( .pdf )